Strona g艂贸wna

  

Informatyka-przepustką do kariery” - to projekt, który znalazł się wśród zwycięzców ministerialnego konkursu na kierunki zamawiane - kluczowe dla rozwoju naszej gospodarki.

Od nowego roku akademickiego 2012/2013 nowoprzyjęci studenci studiów I stopnia kierunku Informatyka na Wydziale Informatyki i Matematyki mogą liczyć zarówno na bardzo atrakcyjne stypendia, jak i rozbudowę oraz uatrakcyjnienie oferty nauczania.

Pozyskane środki finansowe z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczone będą na:

 • stypendia dla najlepszych studentów w wysokości 1 000 zł przez cały trwania projektu
  z wyłączeniem wakacji,

 • doposażenie specjalistycznych pracowni dydaktycznych Wydziału w nowoczesny sprzęt komputerowy

 • dodatkowe zajęcia wyrównawcze z matematyki na I-szym roku studiów,

 • wyjazdy na Międzynarodowe Targi w kraju i za granicą,

 • wyjazd studyjny do ośrodka naukowego w Niemczech,

 • udział w specjalistycznych warsztatach połączonych z płatnymi akredytowanymi szkoleniami zakończonymi uzyskaniem cenionych certyfikatów, uznawanych przez pracodawców krajowych i zagranicznych,

 • udział w konkursie programistycznym z cennymi nagrodami dla zwycięzców,

 • płatne staże zawodowe w instytucjach oraz wiodących firmach komputerowych,

 • udział w zajęciach z przedsiębiorczości – w teorii i praktyce oraz szkolenie „Zielone technologie w ICT”,

 • wsparcie osób niepełnosprawnych w postaci opieki psychologa na całym etapie studiowania.

Zachęcamy do podjęcia studiów na naszym kierunku INFORMATYKA

 

 

Dnia 24-25 maja 2012 roku odbyła się VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu INFORMATYKA W DOBIE XXI WIEKU - Technologie komputerowe w rozwoju nauki, techniki i edukacji organizowana przez Zakład Informatyki Instytutu Informatyczno-Technicznego Politechniki Radomskiej oraz Katedrę Zastosowań Informatyki Politechniki Świętokrzyskiej. Konferencja poświęcona była wykorzystaniu szeroko rozumianej informatyki do celów zarówno naukowo-technicznych, jak i edukacyjnych. Celem Konferencji była refleksja dyskusja i wymiana doświadczeń na temat potrzeb, warunków i możliwości zastosowań informatyki we współczesnym świecie.

Uczestnicy konferencji przedstawiali wyniki badań teoretycznych nad różnymi aspektami technologii informatycznych, a także działanie aplikacji użytkowych oraz metody i narzędzia edukacyjne, których powstanie było możliwe dzięki wykorzystaniu tych technologii. Rektor prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sułek otwierając konferencję zwrócił uwagę na wysoką aktualność podjętej tematyki obrad, a prezydent miasta Radom – Andrzej Kosztowniak zaznaczył, iż informatyka, przy swoich czysto użytkowych zastosowaniach, nie przestaje być fascynującą dziedziną nauki, pozwala między innymi na zupełnie nowe widzenie obrazu świata i społeczeństwa. Podobnie jak podczas poprzednich konferencji obradom plenarnym przewodniczył prof. dr hab. inż. Aleksander Jastriebow oraz dr Maria Raczyńska.

 

 Z lewej: Prezydent miasta Radom – mgr Andrzej Kosztowniak, Prorektor ds. Badań Naukowych Politechniki Radomskiej – prof. dr hab. inż. Marian Włodzimierz Sułek, prof. dr hab. inż. Aleksander Jastriebow, Prodziekan Wydziału Informatyki i Matematyki – dr Maria Raczyńska, Prodziekan WIM – dr Henryk Radosław Jedynak.

 

Podczas sesji plenarnej wygłoszonych zostało cztery referaty. Sesję plenarną rozpoczął prof. dr hab. inż. Włodzimierz Gogołek z Uniwersytetu Warszawskiego, który w swoim referacie (Nie)bezpieczeństwo IT zwrócił uwagę na problematykę bezpieczeństwa teleinformatycznego. O powadze tej problematyki, jak sam zauważył Profesor świadczy fakt, iż zagadnienia bezpieczeństwa IT krystalizują się zaledwie od kilkunastu lat, a tymczasem widoczna jest wyraźna zachęta bezkrytycznego korzystania z komputerów i Sieci, bez refleksji nad konsekwencjami czerpania, często iluzorycznych, korzyści płynących z połączonych ze sobą komputerów.

 

 

Dr hab. inż. Tadeusz Nowicki, prof. Politechniki Świętokrzyskiej w referacie The task scheduling model and metod in a specific decision-making problem zaproponował sposób rozwiązania problemu, z jakim spotykają się inspektorzy sanitarni, którzy pracują w warunkach epidemii choroby. Z kolei prof. Tomasz Kozik z Uniwersytetu Konstantyna Filozofa w Nitrze (Słowacja) omówił problematykę zdalnej symulacji eksperymentów i jej zastosowania w edukacji. Na zakończenie sesji plenarnej dr hab. inż. Liliana Byczkowski-Lipińska, prof. Politechniki Łódzkiej oraz dr hab. Marek Rudnicki, prof. Politechniki Łódzkiej przedstawili propozycję rozwiązania kilku problemów za pomocą algorytmów mrówkowych.

W trakcie przerwy uczestnicy obrad mogli zaznajomić się z ciekawymi studenckimi projektami realizowanymi w ramach koła naukowego PR.Net (np. gra promująca międzynarodowe pokazy lotnicze Air Show, aplikacja mobilna dla Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu) a także z najnowszymi technologiami firmy Microsoft.

 

Dalsze dyskusje prowadzone były w sesjach tematycznych, które i w tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych stanowiły najobszerniejszy nurt konferencji. Pierwsza z nich obejmowała wykorzystanie informatyki w nauce i technice. Z jednej strony omawiane były problemy stosowania różnych modeli informatycznych do wspomagania procesów decyzyjnych, a z drugiej czysto techniczne aspekty wykorzystania sterowania komputerowego do zwiększania skuteczności pomiarów. Dość obszerny nurt konferencji stanowiły rozważania dotyczące wykorzystania technologii informatycznych w szeroko rozumianej edukacji, również w edukacji społecznej. Tematyka ta prowadzona była w drugiej sesji konferencji. Dyskusje uczestników w sesjach często wykraczały poza ustalone ramy czasowe.

 

 

Sześć lat minęło od pierwszej, zorganizowanej przez Zakład Informatyki Wydziału Informatyki i Matematyki (dotychczas Wydziału Nauczycielskiego) Politechniki Radomskiej konferencji dotyczącej szeroko rozumianej informatyki. Wiele problemów zarysowanych podczas tegorocznej i poprzednich konferencji zostało już omówionych, wiele tematów czeka jeszcze na ich podjęcie, ciągle pojawiają się nowe zagadnienia, które warto i trzeba poruszyć. Podobnie jak w poprzednich latach, warto zwrócić uwagę, iż w epoce komunikacji zdalnej, pozwalającej na wirtualne spotkania i konferencje oraz szybką wymianę zdań na drodze sieciowych rozmów, istnieje duża grupa osób chcących spotykać się osobiście, by wymieniać poglądy i doświadczenia oraz podejmować dyskusje. Mamy nadzieję, że tegoroczne spotkanie konferencyjne, wzorem lat ubiegłych staną się motorem działań oraz cenną inspiracją dla myśli pedagogicznej i praktyki edukacyjnej związanej z wykorzystaniem informatyki.

 

 

Osiągnięcia naszych studentów

Artykuły techniczne autorstwa Kuby Ostrowskiego – studenta informatyki Wydziału Informatyki i Matematyki - dotyczące projektowania gier komputerowych, które tworzy w ramach praktyk, zostały opublikowane w największej bazie wiedzy o technologiach firmy Microsoft (portal www.msdn.microsoft.com).

Zainteresowani mogą je przeglądać pod adresami:
http://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/podstawy-xna--wyswietlanie-obrazu
http://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/podstawy-xna--transformacje-elementow
http://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/podstawy-xna--wykrywanie-kolizji-w-przestrzeni-2d

- - -

W roku 2011/2012 studenci z Wydziału Informatyki i Matematyki z koła naukowego PR.NET  (opiekun dr Maria Raczyńska) brali udział w wydarzeniach technologicznych organizowanych w całej Polsce:

 • Night of living devs – całonocny hackaton polegający na tworzeniu aplikacji na system Windows Phone. Pojedynek odbywał się zdalnie, przez internet pomiędzy grupami .NET z całej Polski a studenci z grupy PR.NET zajęli w nim 4 miejsce.

 • Noc z technologią – Microsoft, Warszawa – całonocna wizyta w siedzibie Microsoft w Polsce wypełniona szkoleniami technicznymi, zabawą a także konkursami,

 • Mobile Kombat – Future Simple, Kraków – 6-godzinny hackaton polegający na pojedynku pomiędzy programistami 3 różnych platform mobilnych (Android, iOS oraz Windows Phone).

- - -

 Student Informatyki z Wydziału Informatyki i Matematyki - Karol Żak, jest zapraszany do występowania w ramach prelegenta i trenera na wielu konferencjach technologicznych organizowanych w całej Polsce. Prowadząc prezentacje i szkolenia dotyczące takich technologii jak Windows Phone, Windows Azure oraz Windows 8 był obecny na następujących wydarzeniach:

 • Nokia Developer – Kraków

 • Lubelskie Dni Informatyki – Lublin

 • Innovate4Good – Bruksela, Belgia

 • Poznański Dzień Internetu – Poznań

 • Game Day – Sosnowiec

 • IT Academic Day, SGGW – Warszawa

 • Windows Phone Code Camp – Warszawa, Opole i Białystok

 • Windows 8 Community Launch - Rzeszów

 

Finał XVIII Konkursu Informatycznego Politechniki Radomskiej

Dnia 22.03.2012 roku w Zakładzie Informatyki Instytutu Informatyczno-Technicznego Wydziału Informatyki i Matematyki odbył się finał XVIII Konkursu Informatycznego, do którego przystąpiło 12 uczniów spośród 14 zakwalifikowanych. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu sprawowała Komisja Konkursowa w składzie:

Dr Elżbieta Mączyńska – przewodnicząca Komisji Konkursowej

Dr Tadeusz Klasek

Dr Artur Hermanowicz

Mgr Tomasz Frankowski

Komisja dokonała wnikliwej oceny rozwiązań zadań finałowych oraz ustaliła wyniki zawodów finałowych, a także listę laureatów i wyróżnionych w konkursie.

Lista laureatów i wyróżnionych w XVIII Konkursie Informatycznym

Lp.

Uczeń

Szkoła

Wynik

1

Farbiś Karol

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

1 laureat

2

Łączak Damian

Zespół Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy

2 laureat

3

Nosek Piotr

Publiczne Gimnazjum 23 przy ZSO nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

3 laureat

4

Gębusia Patryk

Liceum Ogólnokształcące Nr II im. Joachima Chreptowicza

w Ostrowcu Świętokrzyskim

wyróżniony

Uroczyste zakończenie konkursu informatycznego oraz matematycznego, chemicznego i fizycznego połączone z rozdaniem nagród oraz dyplomów JM Rektora Politechniki Radomskiej planowane jest dnia 24.04.2012 roku w Sali Senatu Politechniki Radomskiej, Radom, ul. Malczewskiego 27.

Serdecznie zapraszamy wszystkich laureatów i wyróżnionych finalistów konkursu informatycznego, jak również ich nauczycieli informatyki na uroczyste zakończenie konkursu, więcej informacji na stronie: http://www.konkurs.pr.radom.pl

Restrukturyzacja Wydziału Nauczycielskiego

W związku z restrukturyzacją Wydziału Nauczycielskiego z dniem 1 marca 2012 roku powstaje Wydział Informatyki i Matematyki.

Struktura Wydziału Informatyki i Matematyki przedstawia się następująco:

 1. Instytut Informatyczno-Techniczny

z zakładami:

 • Zakład Edukacji Techniczno-Informatycznej

 • Zakład Fizyki Technicznej

 • Zakład Informatyki

 1. Katedra Matematyki

z Laboratorium Komputerowym Zastosowań Matematyki.

Studenci kierunków, do prowadzenia których uprawnienia Senat Politechniki Radomskiej przypisał nowoutworzonemu wydziałowi, z dniem 1 marca 2012 r stają się studentami tego wydziału.

 

Uwaga studenci kierunku INFORMATYKA

Humansoft Sp. z o.o. wzorem z ubiegłego roku ma zamiar zorganizować konkurs mający na celu znalezienie i wyłonienie zdolnych informatyków z grona studentów Politechniki Radomskiej. W ubiegłorocznym konkursie- Poszukujemy IT@lentów, dwóch studentów Informatyki wygrało płatny, dwumiesięczny staż w firmie Humansoft. Obecnie laureaci konkursu od kilku miesięcy są pracownikami tej firmy. Realizują swoje marzenia uczestnicząc w projektowaniu aplikacji.
Humansoft stawia na młodych ludzi i ceni ich zdanie, dlatego zaprasza studentów Politechniki Radomskiej do wzięcia udziału w mini ankiecie. Już wkrótce jeden z głównych systemów humansoft HermesSQL zyska nowe tło oraz ikony służące do obsługi programu. W ankiecie przedstawione zostały dwie propozycje kolorystyczne tła – Złota i Zielona. Prosimy o wyrażenie swojej opinii i oddanie głosu na kolorystykę, która wg Was jest nowocześniejsza i ciekawsza. ANKIETA na stronie głównej Politechniki Radomskiej (
www.pr.radom.pl)
 

Bliskie spotkania z technologią – studenci informatyki Wydziału Nauczycielskiego PR zapraszają

Interesuje Cię programowanie z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i języków dostarczonych przez firmę Microsoft? Studenci informatyki Wydziału Nauczycielskiego, działający w kole naukowym PR.NET zapraszają na konferencję technologiczną IT Academic Day. Spotkanie odbędzie się we wtorek, 6 grudnia w budynku Auli Głównej Politechniki Radomskiej.

Tematyka wykładów obejmuje zagadnienia przeznaczone dla specjalistów IT, ale także wszystkich, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę w barwnym świecie technologii Microsoft. Podczas imprezy będzie można wygrać wartościowe nagrody, między innymi oprogramowanie, sprzęt komputerowy i książki. Wśród atrakcji znajdzie się także turniej Xbox Kinect oraz darmowa pizza dla uczestników .

Wstęp na konferencję jest darmowy. Jedynym warunkiem udziału w konferencji jest wcześniejsza rejestracja pod adresem www.bit.ly/vRlu2g. Każda zarejestrowana osoba, która pojawi się na konferencji oraz wypełni ankietę online, będzie brała udział w losowaniu nagród głównych w tym między innymi konsoli Xbox oraz telefonu z najnowszym systemem Windows Phone.

Więcej informacji na temat konferencji znajdziesz na www.itadradom.pl. Dodatkowe informacje na temat konferencji ITAD w całej Polsce pod adresem www.itad.pl. Pytania można kierować na adres karol.zak@studentpartner.pl.
Konferencja na Politechnice Radomskiej jest jedną z cyklu imprez informatycznych organizowanych na uczelniach w całej Polsce przez studentów z Grup .Net i Grup IT. Na Politechnice Radomskiej odbędzie się po raz pierwszy.

Agenda konferencji

8:00

-

9:00

Rozpoczęcie rejestracji uczestników

9:00

-

9:20

Powitanie gości oraz rozpoczęcie konferencji

9:20

-

10:10

Innowacje w Microsoft
Katarzyna Pawlonka (Microsoft Polska)

10:20

-

11:35

Jak zarobić i się nie urobić - piszemy aplikacje dla Nokii

Bartłomiej Zass (Microsoft Polska)

11:45

-

12:30

Imagine Cup – Jak zacząć?

12:30

-

13:00

Lunch – Przerwa na pizzę

13:00

-

14:00

ASP.NET i MVC

Rafał Łęcki (Masterdev)

14:10

-

15:30

Czy Lucene chodzi z głową w chmurach?

Mariusz Pazur (K2 Internet)

15:30

-

16:00

Zakończenie konferencji, podziękowania oraz rozdanie nagród

 

Gratulujemy studentom Informatyki z Wydziału Nauczycielskiego


Wygrali staż i uzyskali zatrudnienie!

Zwycięzcy konkursu Poszukujemy IT@lentów po dwumiesięcznym stażu w firmie zajmującej się produkcją systemów informatycznych, zostali w niej zatrudnieni. Propozycję dalszej współpracy otrzymał także praktykant, który w nagrodę za bardzo dobrze wykonaną pracę konkursową odbył miesięczną praktykę w Humansoft. Konkurs Poszukujemy IT@lentów zorganizowany przez Politechnikę Radomską oraz firmę Humansoft Sp. z o.o. skierowany był do studentów kierunków informatycznych, ekonomicznych oraz technicznych tejże uczelni. Przedmiotem konkursu było rozwiązanie jednego z trzech przygotowanych przez Humansoft zadań konkursowych. Do wygrania był dwumiesięczny, płatny staż (4.000zł brutto).
Finał konkursu odbył się 8 czerwca na Politechnice Radomskiej. Nagrodę główną, zdobyli Krystian Sułek i Mateusz Grzyb, studenci trzeciego roku Informatyki stosowanej na Wydziale Nauczycielskim. Wyróżniony został także Krzysztof Zawada, student Wydziału Transportu i Elektrotechniki.

Kolejne gratulacje składamy studentom z Grupy.NET Politechniki Radomskiej, działającej przy Zakładzie Informatyki Instytutu Informatyczno –Technicznego Wydziału Nauczycielskiego.

Grupa .NET Politechniki Radomskiej zwyciężyła w konkursie na aplikacje Windows Phone 7, organizowanym przez Microsoft Polska!
Radomska Grupa .NET, działająca przy Zakładzie Informatyki na Wydziale Nauczycielskim Politechniki Radomskiej pod nazwą PR.NET, zajęła pierwsze miejsce w organizowanym przez firmę Microsoft Polska konkursie skierowanym do studentów z całej Polski. Zadanie konkursowe polegało na stworzeniu jak największej ilości ciekawych aplikacji Windows Phone 7.
Największy udział przy tworzeniu konkursowych aplikacji miał Kuba Ostrowski- student III roku Informatyki na Wydziale Nauczycielskim. To właśnie on otrzymał główną nagrodę jaką jest telefon z systemem Windows Phone 7.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Koło naukowe studentów Politechniki Radomskiej PR.NET pod opieką mgr inż. Wojciecha Pacholca opracowało zręcznościową grę komputerową 2D I Ty możesz zostać asem przestworzy.
Przy tworzeniu gry studenci współpracowali zarówno z Urzędem Miejskim w Radomiu jak i z Dowództwem Sił Powietrznych, które udzieliło im konsultacji technicznych. Kontakt z miastem nawiązali na początku czerwca, a pracę nad projektem rozpoczęli w lipcu. Gra ma służyć  promocji międzynarodowych pokazów lotniczych Air Show 2011. W grze stworzonej przez naszych studentów do dyspozycji gracza jest 20 map oraz aż 11 różnych modeli samolotów do odblokowania wraz z kolejnymi mapami.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Gratulacje dla studentów Wydziału Nauczycielskiego Instytutu informatyczno-Technicznego Politechniki Radomskiej- za aplikację mazowiecka policja:
Trzej Studenci Wydziału Nauczycielskiego Politechniki Radomskiej: Maciej Sobczyński (Edukacja Techniczno-Informatyczna), Karol Żak (Informatyka) oraz Paweł Grądzki (Edukacja Techniczno-Informatyczna) wraz z Komendą Wojewódzką Policji w Radomiu stworzyli specjalną aplikację "mazowiecka policja" służącą do przekazywania najświeższych informacji, w tym porad prewencyjnych, aktualności, a także numerów telefonów.
Z aplikacji mogą skorzystać osoby posiadające telefony komórkowe z systemem operacyjnym android. W przyszłości do grona użytkowników dołączą właściciele iPhoneów i iPodeów.

13 października 2011

Rozkłady zajęć dla studentów niestacjonarnych

29 września 2011

Plany aktualne na dzień 28.09.2011 i ze względu na remont budynku Olimp mogą ulec zmianie. Prosimy o regularne sprawdzanie ich na stronie zakładu.

16 września 2011

Terminy egzaminów oraz zaliczeń w sesji poprawkowej:

 Rozkłady zajęć w semestrze zimowym 2011/2012 ukażą się:

 • dla studentów stacjonarnych  26 wrześnie 2011,
 • dla studentów niestacjonarnych  3 października 2011.

Zajęcia dla studiów stacjonarnych rozpoczynają się 30 września 2011.

Terminy zjazdów studiów niestacjonarnych semestr zimowy 2011/2012:

I - 15, 16.10.2011 - Nieparzysty
II - 22, 23.10.2011 - Parzysty
III - 5, 6.11.2011 - Parzysty
IV - 19, 20.11.2011 - Parzysty
V - 26, 27.11.2011 - Nieparzysty
VI - 10, 11.12.2011 - Nieparzysty
VII - 17, 18.12.2011 - Parzysty
VIII - 7, 8.01.2012 - Nieparzysty
IX - 14, 15.01.2012 - Parzysty
X - 21, 22.01.2012 - Nieparzysty

 "Informatyka–inwestycją w przyszłość"

to projekt, który znalazł się wśród zwycięzców ministerialnego konkursu
na kierunki zamawiane, które są kluczowe dla rozwoju naszej gospodarki.

Ocena wniosków dokonywana była przez ekspertów z centralnej bazy ekspertów Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. W tym roku była duża konkurencja. Oceniono 228 wniosków, a dofinansowanie otrzymało 39 najlepszych projektów. Nasz projekt „Informatyka-inwestycją w przyszłość” uplasował się wysoko na 13. miejscu.

Od nowego roku akademickiego 2011/2012 studenci kierunku Informatyka na Wydziale Nauczycielskim mogą liczyć na: 

 • 1000 zł miesięcznego stypendium przez cały tok studiów,

 • dodatkowe zajęcia wyrównawcze z matematyki i fizyki na I-szym roku studiów,

 • udział w specjalistycznych warsztatach połączonych z płatnymi akredytowanymi szkoleniami zakończonymi uzyskaniem cenionych certyfikatów, uznawanych przez pracodawców krajowych i zagranicznych,

 • płatne staże zawodowe w instytucjach oraz wiodących firmach komputerowych,

 • wsparcie osób niepełnosprawnych w postaci opieki psychologa oraz opiekuna pomagającego w kontaktach z administracją uczelni i organizacją procesu dydaktycznego.

 • realizacja zasady równości płci na każdym etapie rekrutacji i realizacji projektu, w celu wyrównania szans i poprawy sytuacji kobiet na rynku pracy w sektorze IT

Zachęcamy do podjęcia studiów na naszym kierunku INFORMATYKA

2-3 Czerwca 2011

W dniach 2-3 czerwca 2011 roku w Ośrodku Edukacji Ekologicznej i Integracji Europejskiej Lasów Państwowych w Jedlni Letnisko odbyła się kolejna międzynarodowa konferencja „Informatyka w dobie XXI wieku” organizowana przez Zakład Informatyki Instytutu Informatyczno-Technicznego Wydziału Nauczycielskiego Politechniki Radomskiej oraz Katedrę Zastosowań Informatyki Politechniki Świętokrzyskiej. Tegoroczna 5. konferencja odbyła się pod hasłem przewodnim „ Nauka, technika, edukacja a nowoczesne technologie informatyczne”. Celem konferencji była refleksja, dyskusja i wymiana doświadczeń na temat potrzeb, warunków i możliwości w zakresie zastosowań informatyki we współczesnym świecie oraz popularyzacja zagadnień informatyki i jej zastosowań. Patronat nad konferencją objął JM Rektor Politechniki Radomskiej – prof. dr hab. inż. Mirosław Luft oraz JM Rektor Politechniki Świętokrzyskiej – prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak.

Obradom plenarnym przewodniczył prof. dr hab. inż. Aleksander Jastriebow i dr Maria Raczyńska z Politechniki Radomskiej, którzy zwrócili uwagę na fakt, iż pięć lat cyklicznych konferencji poświęconych było jednemu szeroko pojmowanemu zagadnieniu: informatyka wczoraj-dziś i jutro. Obecny na konferencji Prorektor Politechniki Radomskiej prof. dr hab. inż. Wojciech Blajer zwrócił uwagę na znaczącą rolę informatyki w badaniach naukowych, zaś dziekani Wydziału Nauczycielskiego PR dr hab. inż. Janusz Walasek, prof. nadzw. oraz dr hab. inż. Grzegorz Kiedrowicz, prof. nadzw. podkreślili rosnącą rolę informatyki w edukacji. Podobnie jak w latach ubiegłych, tak i w tym roku na konferencji obecny był Prezydent miasta Radomia – Andrzej Kosztowniak, który zwrócił uwagę, że działania podejmowane przez mieszkańców Radomia oraz inwestorów, lokujących tutaj swoje firmy, opierają się na technice i precyzji. Postęp techniczny i nowoczesne technologie są głównym czynnikiem procesu rozwoju Radomia.

Myślą przewodnią wielu wystąpień prelegentów był powszechnie uznany interdyscyplinarny charakter informatyki. Na dzisiejszą informatykę można bowiem spojrzeć jako na swoistą całość zjawisk współistniejących, systemowo powiązanych z nauką, techniką i edukacją. Wstępem do rozważań było wystąpienie w sesji plenarnej konferencji prof. dr hab. inż. Włodzimierza Gogołka z Uniwersytetu Warszawskiego, który przedstawiając problematykę podstawowych uwarunkowań korzystania z potencjału informacyjnego Internetu zwrócił szczególną uwagę na rafinację informacji jako kolejnego narzędzia do bieżącej, precyzyjnej diagnozy obrazu zjawisk społecznych. Wiele miejsca w swym wystąpieniu profesor poświęcił relacjom człowieka z informatyką.

Na relacje człowieka z techniką i informatyką zwrócił również uwagę prof. dr hab. inż. Waldemar Furmanek z Uniwersytetu Rzeszowskiego, sygnalizując w swym wystąpieniu plenarnym wymiar zarówno technologiczny jak i osobowościowy współczesnej techniki i informatyki. W swoich rozważaniach nad systemem nauka – technika- informatyka, zwrócił uwagę na wybrane cechy tego systemu i czynniki rozwoju, a także zagrożenia, jakie mogą się na tej drodze pojawić. Była to próba odpowiedzi na pytania: czym są i jakie funkcje w tym systemie pełnią technologie informacyjne oraz na ile wpływają one na współczesne badania naukowe i w jakim zakresie zmieniają obraz współczesnej techniki?

Wystąpienie plenarne prof. dr hab. inż. Aleksandra Jastriebowa (Politechnika Radomska) oraz dr inż. Grzegorza Słonia (Politechnika Świętokrzyska) poświęcone analizie dynamicznych modeli rozmytych relacyjnych map poznawczych było kontynuacją rozpoczętej dyskusji: w jakim zakresie informatyka wpływa na współczesne badania naukowe. Zaproponowana przez autorów optymalizacja parametrów modelu rozmytego ma kluczowe znaczenie dla modelowania rzeczywistej pracy systemów.

Sesję plenarną zakończył wykład prof. dr hab. inż. Stanisława Kowalika z Politechniki Śląskiej dotyczący optymalizacji wielokryterialnej z wykorzystaniem funkcji ATTGOAL.

Drugiego dnia konferencji kontynuowano obrady w sesjach tematycznych. Podczas sesji tematycznych podejmowano takie zagadnienia jak teoria i praktyka, dziś i perspektywa jutra, wyniki badań i wiele innych rozważań dotyczących roli nowoczesnych technologii informatycznych w nauce, technice i edukacji. Stanowiły one, podobnie jak w latach ubiegłych, najobszerniejszy nurt konferencji, a dyskusje uczestników oraz różnorodność dyskutowanej tematyki wykraczały poza ustalone ramy czasowe konferencji i stały się inspiracją do planowanych kolejnych spotkań.

 

 

Ksi膮偶ki naszych pracownik贸w
Jeste艣 naszym: 56457 go艣ciem